Til hovedinnhold

El-sjekk

Ta en el-kontroll av ditt elektriske anlegg.

Vi hjelper deg å avdekke feil og mangler sikringsskap, kabler, stikkontakter osv.

Feil i elektriske anlegg er en av de vanligste årsakene til boligbrann.

Hva skjer under kontrollen hjemme hos deg? Kontrollen foretas ved hjelp av målinger i tillegg til visuell sjekk av anlegget og omfatter i hovedsak: inntakssikringer, sikringsskap, jordingsanlegg, sikringer,apparater og utstyr, skjøteledninger, defekt materiell og elsikkerhetsinformasjon.Tilkoblingene i sikringsskapene blir kontrollert for å avdekke om det kan væreantydning til varmeutvikling.En vanlig boligkontroll tar ca. 30 - 60 min.

Ta kontakt direkte eller send oss en utforpliktende forespørsel.

For å forbygge slike uhyggelige opplevelser

Dersom vi ser litt på statistikk som er utarbeidet av DSB (Direktorat for sikkerhet og beredskap)så har det seg slik at 40% av brannene i Norge har elektrisk årsak og 25% av dødsbrannene har elektrisk årsak.

Det er foretatt en markedsundersøkelse der 7 av 10 boligeiere er interessert i en slik ordning. Den viktigste grunnen til at folk ønsker ordningen er økt trygghet og sikkerhet. Det er også andre gevinster som blir nevnt som: rabatt på forsikring, lavere strømforbruk, råd og veiledning fra elektrikeren.

Hvem har krav til internkontroll av eget el-anlegg?

IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker
Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget
Daglig leder som er ansvarlig for at regelmessigkontroll av el-anlegget blir ivaretatt i virksomheten

Dette sier loven om internkontroll:

I følge forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) og forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (IK forskriften) er det daglig leder som er ansvarlig for at helse,- miljø- og sikkerhet blir ivaretatt. IK forskriften gjelder både byggeier og leietaker. Plikten til å innføre og utøve IK forskriften har den som er ansvarlig for virksomheten. Eier og bruker er ansvarlig for det elektriske anlegget. Kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg skal utføres av fagfolk. De fleste virksomheter er uten kompetanse i elektrofagene.

Dersom din bedrift ikke har etablert slike rutiner kan vi hjelpe dere med å komme i gang:

Vi har:

  • den nødvendige kompetansen

  • lang erfaring med slike rutiner

  • flere IK-avtaler med forskjellige bedrifter, borettslag, kommuner og gårdbrukere

  • en fast person som følger opp avtalen i din bedrift

  • det beste dataverktøyet for å tilpasse rutiner og sjekklister til din bedrift

Vi kan med vår fagkunnskap hjelpe din virksomhet med å utarbeide rutiner og sjekklister for ettersyn av elanlegget.